برگزاری مسابقات اوپن مینی گلف در استان مازندرانانجمن مینی گلف