برگزاری جشنواره بهاری جهت آموزش و استعداد یابی ورزش مینی گلف 🔸کمیته مینی گلف هیئت گلف استان قم 🔸انجمن مینی گلف