دوره مربیگری درجه 3 مینی گلف خراسان رضوی با حضور سرپرست انجمنانجمن مینی گلف