برگزاري مسابقات استانی مینی گلف در اردبیل بمناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدسبه گزارش روابط عمومي انجمن ميني گلف، همزمان با ماه مبارک رمضان و بمناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس یکدوره مسابقه استانی مینی گلف با حضور آقای کابلی ، رئیس هیات گلف استان اردبیل و خانم تراز ، نائب رئیس بانوان این هیات در دو بخش بانوان و آقایان و در سه راند ، روز جمعه دهم خرداد ماه ۱۳۹۸ در سایت مینی گلف پارک سماء استان اردبیل برگزار و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند ؛

🏌‍♀ بانوان

مقام اول: سیما شاهمحمدی ، مجموع اسکور ۱۰۱
مقام دوم: معصومه نوحی ، مجموع اسکور ۱۰۸
مقام سوم: فاطمه نوری ، مجموع اسکور ۱۱۴


🏌‍♂ آقایان

مقام اول: ساعد مولایی ، مجموع اسکور ۱۰۵
مقام دوم: علیرضا عبدالعلی پور ۱۰۷
مقام سوم: طه مولایی ۱۱۰


گفتنی است مجموع اسکور تمام شرکت کنندگان جهت تعیین رنکینگ استاني محاسبه گردید.

انجمن مینی گلف