برگزاري مسابقات مینی گلف جام رمضان در استان کرمان به صورت تیمیبه گزارش روابط عمومي انجمن ميني گلف، مسابقات مینی گلف جام رمضان در استان کرمان به صورت تیمی(دونفره) در تاریخ های 23اردیبهشت الی 31اردیبهشت در زمین شورا برگزار گردید.
در پایان تیم های ستاره،اهورا و اسپرت مقام اول تا سوم را کسب کردند.
ضمنا به تمامی بازیکنان جوایزی اهدا و به تیم های برنده جام ،حکم ،یک عدد سیم کارت همراه اول و به همراه20گیگ اینترنت اهدا گردید.

انجمن مینی گلف