مسابقات ميني گلف دوره جام ملی شدن صنعت نفت در استان كرمان و اعلام نتايجبه گزارش روابط عمومي انجمن ميني گلف، مسابقات مینی گلف دومین دوره جام ملی شدن صنعت نفت روز جمعه ۹۷/۱۲/۲۴بعد ازسه روز پی درپی درسه راند درشهرکرمان در سايت مینی گلف شورا در دو بخش بانوان و آقايان به پايان رسيد، افراد به شرح ذيل مقام هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

🌀دربخش بانوان
مقام اول فاطمه اسدی پور
مقام دوم مینا انتیکچی
مقام سوم مشترک سپیده جلالی،بهاره نوری

🌀دربخش اقایان
مقام اول حمیدرضا نوری
مقام دوم علیرضا نوری
مقام سوم امیر اسدی پور

انجمن مینی گلف