برگزاری اولین دوره آموزشی مینی گلف در استان هرمزگاناولین دوره آموزشی مینی گلف با حضور بیش از 70 شرکت کننده در هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ميني گلف؛ اولین دوره آموزشی مینی گلف با هدف جذب ورزشکاران در رده های سنی مختلف و توسعه این ورزش نو پا در استان هرمزگان برگزار گردید. این دوره آموزشی برای اولین بار با حضور بیش از 70 شرکت کننده در سالن آموزشی مجموعه ورزشی هفت تیر برگزار شد.
شایان ذکر است، کارگاه آموزشی مینی گلف زیر نظر خانم هستی جعفری مربی فدراسیون گلف، به‌صورت تئوری و عملی برگزار شد.

انجمن مینی گلف