برگزاري طرح آموزش مقدماتي و آشنايي با ورزش ميني گلف به مناسبت روز دانش آموز در دبستان حضرت زينب استان قمبه گزارش روابط عمومي انجمن ميني گلف، به مناسبت روز دانش آموز به همت کمیته مینی گلف هیئت گلف استان قم و با حضور خانم ها نرگس جعفری و راهله لطفی طرح آموزش مقدماتي و آشنايي با ورزش ميني گلف بین دانش آموزان دبستان حضرت زینب اين استان برگزار شد، در پایان به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد.

انجمن مینی گلف