برگزاري مسابقه مینی گلف آقایان استان قم به مناسبت هفته تربیت بدنی چهارشنبه 2 آبان ماهبه گزارش روابط عمومي انجمن ميني گلف، چهارشنبه دوم آبان ماه به مناسبت هفته تربيت بدني مسابقه مینی گلف آقایان دراستان قم برگزار گرديد. در این مسابقه که با استقبال خوب مینی گلف بازان قمی در سايت مینی گلف ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، پس از طی دو راند مسابقه آقایان

🔸احمد ورمرزیاری با اسکور 87
🔸علی رسولی با اسکور 88
🔸علی ملک لی با اسکور 90
مقام اول تا سوم این مسابقه را از آن خود کردند.

در پایان مسابقه با حضور دبیر هیئت گلف استان و ریاست کمیته مینی گلف با اهدای لوح و جوایزی از نفرات اول تا سوم تقدیر به عمل آمد.

انجمن مینی گلف