جلسه دانش افزایی استعدادیابی فدراسیون گلف و انجمن های زیرمجموعه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، جلسه دانش افزایی استعدادیابی فدراسیون گلف و انجمن های زیرمجموعه این فدراسیون صبح امروز با حضور "انصاری" مسئول استعدایابی فدراسیون و "مژگان کوهی" مسئول استعدادیابی انجمن مینی گلف و مسئولین استعدادیابی سایر انجمن های ذیربط فدراسیون در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این جلسه چگونگی آموزش و جذب نونهالان مستعد در سطح کشور مشخص و طی آن انجمن های زیر مجموعه فدراسیون گلف موظف به ارائه برنامه مدون در زمینه رشد و پرورش مستعدین شدند.

انجمن مینی گلف