بازدید فریبا محمدیان معاون امور ورزش بانوان و مدیر کل استان همدان از سایت تخصصی مینی گلف استانبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف عصر روز جمعه ۱۲ مردادماه، خانم دکتر محمدیان معاون محترم توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به اتفاق رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان همدان و خانم پیردهقان مسئول امور بانوان ورزش استان از سایت تخصصی مینی گلف همدان بازدید بعمل آورده و از نزدیک بر تمرینات مینی گلف بانوان نظارت کردند.

انجمن مینی گلف