برگزاری مسابقه دوستانه مینی گلف در دو بخش اقایان و بانوان در همدانبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، به مناسبت ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک اسمان امامت و ولایت مسابقه دوستانه مینی گلف در دو بخش اقایان و بانوان برگزار شد .


در پایان این رقابت ها در بخش بانوان سوگل ایزدی فائزه هاشمی کیمیا حسین زاده و در بخش آقایان محدجواد حیدری علیرضا بختیاری و امیرحسین احقر به ترتیب اول تا سوم شدند .

انجمن مینی گلف