برگزاری دوره آشنایی با مینی گلف در همدان



به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، به منظور آشنایی با تکنیک های مینی گلف و توسعه این رشته بعنوان ورزشی مفرح در میان خانواده ها، یک دوره تمرین مینی گلف در فضایی شاد و دوستانه در سایت تخصصی مینی گلف همدان مخصوص بانوان توسط کمیته مینی گلف همدان برگزار شد.

انجمن مینی گلف