اسکور مسابقات مینی گلف جام شهدای ۷ تیر در اراکبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف اسکور مسابقات مینی گلف جام شهدای ۷ تیر که روز جمعه ۹۷/۰۴/۰۸ در اراک برگزار گردید به شرح زیر می باشد:

گروه بانوان:
۱-قربانی۶۵ ضربه
۲-سبزی۷۰ ضربه
۳-فراهانی ۷۲ ضربه
۴- شفیعی ۷۲ ضربه
۵-مشهدی۷۵ ضربه
۶-مه سیما شفیعی۷۵ ضربه
۷-علیزاده۷۵ضربه

گروه آقایان:
۱-قاسمی ۵۳ ضربه
۲-حق دوست ۵۶ضربه
۳-غلامیان ۵۸ ضربه
۴-صلاحی نژاد ۶۰ ضربه
۵'جمالیان ۶۱ ضربه
۶'صالحی ۶۱ ضربه
۷-کاظمی ۶۲ ضربه
۸-مرادبیگ لو ۷۶ ضربه

گروه زیر ۱۸ سال: (۹زمین)
۱-امیر محمد حسینی ۳۸ ضربه
۲-علی مرادبیک لو ۴۱ ضربه
۳-پرنیان مرادی ۴۶ ضربه
۴-پوریا صالحی ۴۶ ضربه
۵-پارسا صالحی ۵۶ضربه
۶-پریسا صالحی ۵۶ ضربه
۷-ماهان شجاعی ۶۰ ضربه

انجمن مینی گلف