حضور فعال هیات گلف استان اردبیل در اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مؤسسه غیردولتی نخبگان اردبیل✅ به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت هیات گلف استان اردبیل در برنامه افتتاحیه و اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مجتمع غیردولتی نخبگان اردبیل حضور فعال و پر رنگی داشت، در این المپیاد ورزشی مربیان هیات گلف اردبیل، خانم ها شاه محمدی، حسینی و جهانگیری مشغول معرفی و آموزش رشته مینی گلف به دانش آموزان و حاضرین در سالن شدند.

💠 در انتهای برنامه که در در سالن کارگران استان اردبیل برگزار گردید، از سوی رئیس هیات گلف استان اردبیل جناب آقای کابلی و مدیریت موسسه غیردولتی نخبگان آقای عیسی زاده لوح تقدیرهایی را جهت قدردانی به همدیگر و مربیان تلاشگر هیأت گلف استان اردبیل و یکی از کادر زحمتکش موسسه‌ نخبگان خانم عباس زاده اهدا نمودند و جهت همکاری های آتی و گسترش رشته ورزشی گلف به توافق رسیدند.

انجمن مینی گلف