برگزاری مسابقات مینی گلف در کرمانبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، امروز مورخ 97/02/14 مسابقات مینی گلف در شهرستان کرمان باحضور بیست نفراز بازیکنان برگزار شد که در مجموع نفرات اول تاسوم در این مسابقات به ترتیب به شرح زیر حائز اسکور برتر شدند:
۱-آقای مهدی باغخانی
۲-آقای محمدرضا شجاعی و آقای شعبانی
۳_آقای امیر رنجبر

انجمن مینی گلف