رشته مینی گلف پیش نیاز علاقه مندان به فراگیری گلف /برگزاری کلاس داوری و مربیگری مینی گلف در تهرانبه گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، مهرداد جمشیدی رئیس انجمن مینی گلف کشور گفت:با توجه به زیر ساخت های مورد نیاز برای گلف و ضعیف بودن این زیر ساخت ها در کشور از گذشته تا به حال درصد زیادی از علاقه مندان سراسر کشور کار خود را ابتدا از فراگیری مینی گلف آغاز نموده و به مرور به سمت رشته مادر که همان گلف است هدایت شده اند.


جمشیدی با بیان این مطلب که شباهت های فنی و تاکتیکی موجب همنامی این دو رشته شده است افزود ؛خواستگاه هر دو رشته کشور اسکاتلند است و مینی گلف به دنبال گلف و با توجه به علاقه افراد به آن و انجام آن در فضای شهری محدود تر بوجود آمده است.


وی در ادامه افزود در حال حاضر تقریبا ۲۰ استان از ۲۵ هیات فعال گلف دارای میادین و سایت های مینی گلف هستند و بیش از ۳۰ سایت مینی گلف در استانها وجود دارد واز نیمه دوم سال ۹۶ تا کنون تقریبا هر ماه در یکی از استانها شاهد راه اندازی یک سایت مینی گلف بودایم که میتوان به استانهای مازندران ،مرکزی،اصفهان،سمنان،خراسان جنوبی و... اشاره نمود که اخیرا دارای سایت مینی گلف شده اند .

جمشیدی در پایان خبر از برگزاری نخستین کلاس داوری درجه ۳ سراسری در تهران و همچنین برگزاری کلاس مربیگری درجه ۳ ویژه استان تهران و استانهای همجوار نمود و بیان داشت تاریخ قطعی آن پس از تائید فدراسیون در قالب بخشنامه رسمی ابلاغ خواهد شد و بیان نمود به لطف الهی سال ۹۷ سال پر بار و پر کاری برای مینی گلف کشور خواهد بود چرا که با افزایش مخاطبین این رشته ما نیز مسئول پاسخگوئی به نیاز های علاقه متدان خواهیم بود.

انجمن مینی گلف