مسابقه ی مینی گلف بانوان استان قم به مناسبت گرامیداشت دهه ی فجر برگزار شدبرگزاری مسابقه ی مینی گلف بانوان استان قم به مناسبت گرامیداشت دهه ی فجر

به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، مسابقه ی مینی گلف بانوان به مناسبت گرامیداشت دهه ی فجر با اعلام نفرات برتر این مسابقه خاتمه یافت.

این مسابقه با استقبال خوب بانوان گلف باز قم در زمین مینی گلف ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد.

خانم مهسا یزدانی با اسکور 83
خانم الهام محمدی با اسکور 88
و خانم نجمه کریمی با اسکور 90
نفرات اول تا سوم این مسابقه را تشکیل دادند.

انجمن مینی گلف