مجید کربلائی عبدالله سرپرست کمیته مینی گلف استان قم شد.مجید کربلائی عبدالله سرپرست کمیته مینی گلف استان قم شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مینی گلف، با حکم مهرداد جمشیدی رئیس انجمن مینی گلف مجید کربلائی عبدالله سرپرست کمیته مینی گلف استان قم شد.

متن حکم به شرح زیر می باشد:
نظر به پیشنهاد رئیس محترم هیأت گلف استان قم و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی در حوزه ورزش ، بدینوسیله شما را به سمت "سرپرست کمیته مینی گلف استان قم" منصوب می نمایم.
امید است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند خود و در سایه تعاملات سازنده با سایر مسئولین هیأت گلف استان در راه پیشبرد اهداف انجمن مینی گلف کشور موفق و پیروز باشید.
توفیقات روز افزون جنابعالی را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

انجمن مینی گلف