اعلام اسامی پذیرفته شدگان در دوره مربیگری درجه 3 مینی گلف بهمن ماه در استان خراسان رضویاسامی پذیرفته شدگان در دوره مربیگری درجه 3 مینی گلف بهمن ماه در استان خراسان رضوی اعلام گردید.

اسامی پذیرفته شدگان در دوره مربیگری درجه 3 مینی گلف مورخ 12 لغایت 14 بهمن ماه 1396 در خراسان رضوی (مشهد مقدس) به شرح زیر اعلام می گردد:

1- پوپک رفعتی از استان خراسان رضوی
2- لیلا یحیائی از استان سمنان
3- مژگان انتظاری از استان خراسان رضوی
4- شیوا دوستی از استان خراسان رضوی
5- ریحانه آجودان قرایی از استان خراسان رضوی
6- آتنا مهویدی از استان خراسان رضوی
7- مهسا حجازی از استان خراسان رضوی
8- مریم ایوبی از استان خراسان رضوی
9- سمیه مهدی زاده از استان خراسان رضوی
10- پگاه ایرجی از استان خراسان رضوی
11- ناتاشا میرزا اسماعیلی از استان خراسان رضوی
12- مژده نقوی از استان خراسان رضوی
13- مومنه نجفی از استان خراسان رضوی
14- لادن ملک زاده از استان تهران
15- مریم بهدانی از استان خراسان جنوبی
16- معصومه خاتمی از استان خراسان رضوی
17- فاطمه صالحی از استان خراسان رضوی
18- مجید ابوالحسنی از استان خراسان جنوبی
19- علی مهرجوییان از استان خراسان جنوبی
20- جواد محمودی مینایی از استان خراسان رضوی
21- حمزه حکیم پور از استان خراسان رضوی
22- علیرضا نایبی از استان خراسان جنوبی
23- حسین حسین زاده مقدم طوسی از استان خراسان رضوی
24- حبیب مشقی از استان خراسان رضوی
25- حسین گلچین از استان خراسان رضوی
26- افشین ابراهیمی زنجانی از استان خراسان رضوی
27- رضا رجوئی فریمانی از استان خراسان رضوی
28- مهدی رضائی از استان خراسان رضوی
29- محمود روشندل از استان خراسان رضوی
30- احسان سمیعی از استان خراسان رضوی

انجمن مینی گلف